вторник, 25 апреля 2017 г.

"Міс освітянка 2017"

21 березня 2017 пройшов конкурс молодих педагогів Петрівського району
"Міс освітянка та Містер освітянин 2017"

Я здобула перемогу! УРА!

суббота, 26 апреля 2014 г.

Модуль 11. Рефлексія

Ну ось... Вже і закінчився наш тренінг! 
Сьогодні ми завершили роботу над своїми проектами!


Оголошую подяку нашим тренерам за поради, допомогу і взагалі за тренінг!

Цей тренінг дав мені надзвичайний багаж знань, я відкрила для себе багато нового... Все, про що я дізналася, надзвичайно допоможе мені в моїй професійній роботі!

Метод проектів - це гарна форма роботи з учнями, яка допоможе зацікавити учнів у якісному навчанні, підвищити якість знань учнів!!!


"Знання - зовсім не пасивний відвідувач, який самостійно прийде до нас незалежно від бажання, його потрібно шукати перед тим, як воно буде нам належати. Це результат величезної праці і тому - величезної жертви"
Г. Бокль
четверг, 24 апреля 2014 г.

Модуль 10. Рефлексія

В цьому модулі я відкрила для себе дещо нове поняття... Поняття "фасилітатор"... Я з'ясувала:

Фасилітатор - це людина, головне завдання якої донести до учня думку про те, що основний результат навчання - здатність до інтенсивного і грамотного пошуку знань.

Моя роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів:
 • відслідковувати процес виконання проекту за допомогою електронних таблиць чи форм, спілкування з батьками, контрольного списку; 
 • надавати приклади виконання завдань; 
 • використовувати різноманітні Інтернет-ресурси.

Після завершння вивчення даного модуля, я зробила такі висновки:
 • уміння розумно поставити запитання – основа якісного навчання; 
 • поведінка вчителів, сприятливе середовище у класній кімнаті та стратегії впровадження проектів є дуже важливими при створенні навчального процесу, який будується на навчальних потребах учнів; 
 • деталі плану впровадження визначають вимоги до середовища поза класною кімнатою і забезпечують успіх навчання.


Ми навчаємося не для школи, а для життя.
                                                Сенека Молодший     

среда, 23 апреля 2014 г.

Модуль 9. Рефлексія

У цьому модулі я:
 • обговорила разом з колегами створені приклади учнівських робіт та засоби їх оцінювання; 
 • проаналізувала шляхи здійснення диференціації навчання учнів; 
 • створила форму оцінювання учнівської самоспрямованості в навчанні; 
 • створила інструменти для підсумкового оцінювання;
 • створила навчальні матеріали для успішного навчання різних учнів.
В звичайному класі, завжди присутні учні із різноманітними навчальними особливостями і потребами – це особливий виклик для вчителів.          

Важливим є те, що коли навчальні потреби різних учнів задовольняються, то в них підвищується мотивація навчання та покращуються їхні оцінки. Кожному учню потрібна індивідуальна підтримка та адаптація навчального матеріалу до його особливостей. Учням також потрібне середовище (оточення, умови, засоби і відповідний психологічний клімат), яке б дозволило їм використовувати свої сильні сторони та задовольняти свої навчальні інтереси при отриманні знань та формуванні навичок. Тому вчитель повинен вдало організувати роботу учнів.

вторник, 22 апреля 2014 г.

Модуль 8. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені дізнатися про оцінювання діяльності учнів у проекті
а саме: 


 • оцінювання учнів на кожному етапі проекту; 
 • оцінювання всіх умінь і навичок, які заявлені у навчальних цілях;
 • для визначення розуміння учнями теми та її зв'язків з іншими темами курсу передбачено проводити підсумкове оцінювання; 
 • оцінювання не обов'язково повинне виражатися у вигляді певної кількості балів, оцінка учня може бути вербальною; 
 • оцінка обов'язково повинна бути стимулюючою та заохочуючою навіть тоді, коли вона виражена невисоким балом.


"Ти можеш!" - повинен на­гадувати вчитель учневі.
"Він може!" - повинен нагадувати колектив."
«Я можу!" - повинен повірити в себе учень.                                                                                                                                  (Шаталов)

пятница, 18 апреля 2014 г.

Модуль 7. Рефлексія

Виконуючи завдання цього модуля, разом з учасниками ми обговорили ідеї про те, як можна використати Інтернет у навчанні учнів.

Також створила приклад учнівської презентації, учнівської публікації, блоґу. Адже створення такої учнівської роботи допоможе мені визначити, на якому матеріалі та можливих труднощах для учнів потрібно зосередити свою увагу під час навчання.

Було з'ясовано, що навчання, побудоване на проектному підході, допомагає враховувати індивідуальні навчальні потреби учнів та їх інтереси. Проекти вимагають від учнів вибору змісту, процесу дослідження та оформлення результатів. Вони також допомагають учням вивчити тему більш глибоко, застосувати нові навички, зокрема навички критичного мислення, вдосконалити вже отримані навички, створити нові продукти та презентувати їх так, щоб проявити себе й отримати визнання однолітків. У проектах від учнів вимагається приймати
рішення, співпрацювати в команді, проявляти ініціативу, публічно виступати.


“Треба самому багато знати, щоб навчати інших”
В.Короленко


четверг, 17 апреля 2014 г.

Модуль 5-6. Рефлексія

Виконуючи завдання Модуля 5, я: 

·        дізналася як можна використовувати Інтернет-ресурси для того, щоб підтримувати викладання та навчання учнів;

·        створила список використаних джерел для мого проекту;

·        ознайомилася з Веб-документами, які дозволяють учасникам спільно вводити до них потрібні відомості та їх редагувати з різних комп’ютерів, що знаходяться в мережі Інтернет;

·        познайомилася з Вікі-сайтом, який є дуже зручним у користуванні;

·        з'ясувала, що є різні шляхи використання Інтернету учнями при проведенні досліджень та пошуку потрібних даних;

Інтернет може бути потужним інструментом для проведення досліджень.

Майстерне оперування пошуковими стратегіями допомагає учням і вчителям ефективно шукати корисні відомості та дані в Інтернеті.


Модуль 6  допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчання моїх учнів, а саме:
         такі сервіси дають можливість нам обговорювати питання теми, отримувати думки інших людей за межами класу щодо нашої роботи, збирати нові дані та ділитися ідеями з іншими вчителями та учнями, з експертами та навіть людьми з різних країн світу.

Я дізналася про такі сервіси для спілкування через Інтернет: онлайнові чати, онлайнове опитування, голосові повідомлення."Міс освітянка 2017"

21 березня 2017 пройшов конкурс молодих педагогів Петрівського району "Міс освітянка та Містер освітянин 2017" Я здобула п...